Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 7.6.2018 v 19:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady

Důvodová zpráva

K bodu č. 5 - Zpráva o plnění úkolů....

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

K bodu č. 7 - Závěrečný účet obce a roční účetní závěrka

Důvodová zpráva

>>> Závěrečný účet obce 

K bodu č. 8 - Změna Stanov SOVAK Šlapanicko

Důvodová zpráva

Stanovy

K bodu č. 9 - OZV o nočním klidu

Důvodová zpráva

OZV

K bodu č. 10 - Dohoda o spolufinancování výdajů ZŠ Šlapanice

Důvodová zpráva

Dohoda o spolufinancování

K bodu č. 11 - Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

Důvodová zpráva

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

K bodu č. 12 - Smlouva o bezúplatném převodu

Důvodová zpráva

Smlouva