Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 6.9.2018 v 19:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady

Důvodová zpráva

K bodu č. 5 - Zpráva o plnění úkolů....

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018

K bodu č. 7 - OZV o nočním klidu

Důvodová zpráva

>>> OZV o nočním klidu 

K bodu č. 8 - OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Důvodová zpráva

>>> OZV koeficient

K bodu č. 9 - Dotace TJ Sokol Kobylnice

Důvodová zpráva

K bodu č. 10 - Dohoda o spolufinancování výdajů ZŠ Šlapanice a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

Důvodová zpráva

>>>Dohoda o spolufinancování

>>> Příloha k dohodě

>>> Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

K bodu č. 11 -Nadstandardní doparvní obslužnost

Důvodová zpráva