Nabídka:


Ankety






Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 7.12.2017 v 18:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady obce

Důvodová zpráva

K bodu č. 5 - Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Rozpočtové opatření č. 12/2017

Rozpočtové opatření č. 13/2017

K bodu č. 7 - Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhlaška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

K bodu č. 8 - Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

K bodu č. 9 - Koupě nemovitosti RD č.p. 37

Důvodová zpráva

K bodu č. 10 - Rozpočtu obce na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2018

K bodu č. 11 - Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice

Společné memorandum obcí

K bodu č. 12 - Střednědový výhled rozpočtu

Střednědobý výhled 2019 -2020

K bodu č. 13 - Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice

Důvodová zpráva

K bodu č. 14 - Svěření majetku ZŠ Kobylnice k hospodaření

Příloha č.2 Zřizovací listiny

Soupis majetku

K bodu č. 15 - Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2018

Důvodová zpráva