Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: úterý 13.3.2018 v 18:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady

Důvodová zpráva

K bodu č. 5 - Zpráva o plnění úkolů....

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 15/2017

Rozpočtové opatření č. 16/2017

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018