Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 14.9.2017 v 19:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 5 - Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017

K bodu č. 7 - Nadstandardní dopravní obslužnost

Důvodová zpráva

K bodu č. 8 - Záměr opravy dešťové kanalizace

Důvodová zpráva