Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 5 - Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Schválení rozpočtových opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

K bodu č. 7 - Bezúplatné přijetí nemovitosti od ÚZSVM

Důvodová zpráva

Smlouva

K bodu č. 8 - Roční účetní závěrka a závěrečný účet obce Kobylnice 

Důvodová zpráva 

Roční účetní závěrka:

Rozvaha

Příloha

Výsledovka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet obce Kobylnice:

Návrh Závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2016

FIN 2-12

Finanční vypořádání

Rozvaha

Příloha

Výsledovka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Kobylnice

K bodu č. 9 - Závěrečný účet DSO Mohyla Míru

Důvodová zpráva

Návrh Závěrečného účtu  za rok 2016

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

K bodu č. 10 - Závěrečný účet DSO Šlapanicko

Důvodová zpráva

Návrh Závěrečného účtu  za rok 2016

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

K bodu č. 11 - Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanlizace Šlapanicko

Důvodová zpráva

Návrh Závěrečného účtu  za rok 2016

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

K bodu č. 12 - Dotace SDH 

Důvodová zpráva

Žádost o dotaci

K bodu č. 13 - Zpráva o uplatňování územního plánu

Důvodová zpráva

Zpráva o uplatňování ke schválení