Nabídka:


Ankety


Klub maminek

Úvodní stránka > Spolky a sdružení > Klub maminek > O klubu + fotky > Klub maminek >
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 9:00 DO 12:00 HODIN
 
V KLUBOVNĚ ZA KNIHOVNOU
 
Klub maminek Kobylnice se schází v úterý od 9:00 do 12:00 v klubovně družinek ve dvoře za knihovnou. Spolupracujeme s kulturní komisí obce, která pořádá různé akce pro děti. Pro maminky nejen na mateřské dovolené pořádáme večerní výtvarné dílny.
Členství: Členem klubu se stává každá příchozí matka. Tímto členstvím jí nevznikají žádné povinnosti, kromě příspěvku do klubu a to 5 Kč za každé setkání. Do činnosti Klubu se může zapojit podle své chuti a podle potřeb svého dítěte. Má možnost se aktivně podílet na tvorbě programu a dalších činností, které v Klubu probíhají.
 
Bezpečnost: Za děti po dobu celého klubu zodpovídá matka. Své dítě si hlídá tak, aby neohrožovalo sebe či jiné děti a neničilo zařízení klubu.
 
Hygiena:               Maminky i děti se vždy přezouvají.
                               Použité plenky si maminky odnáší domů.
                               Klubu se nesmí zúčastnit maminky ani děti, pokud trpí infekční chorobou (zánět spojivek, nachlazení, ..)
                               Do klubu by neměly docházet ani děti, které mají „jenom„ rýmu nebo kašel.
V klubu jsou také k zapůjčení starší čísla časopisů pro rodiče a nová čísla časopisu Děti a my.
Zveme všechny maminky s dětmi, kteří by za námi chtěli přijít a něco hezkého si vyrobit, zazpívat, zacvičit,……………, zažít hezké odpoledne s dalšími dětmi a maminkami.