Nabídka:


Ankety


1.12.2017

Obec Kobylnice pořádá večer písniček Kobylnice zpívají až do rána dnes v 18:00 hod. v sále sokolovny. Zveme všechny občany bez rozdílu věku, kteří si chtějí společně zazpívat. Vstupné dobrovolné. Doporučené 50 Kč.


Zveme všechny děti i s rodiči na Předmikulášský rej, který se bude konat v sobotu 2.12.2017 od 14:30 hod. v sále sokolovny v Kobylnicích. Těšit se můžete na divadlo, kde se nesedí, ale hraje a tančí, tombolu a malý dárek pro každého.


Obec Kobylnice zve všechny obyvatele na rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 3.12.2017 v 17:00 hodin. u obecní lípy. Pokud máte možnost, přijďte i s rozsvícenými lucerničkami a se zvonečkem. Zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček. Poté proběhne zdobení adventního věnce, rozsvícení první adventní svíce a přečtení části příběhu o narození Ježíška.


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobylnice se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2017 v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program zasedání:

1.      Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů

2.      Zpráva z jednání rady obce

3.      Zpráva finančního výboru

4.      Zpráva kontrolního výboru

5.      Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů

6.      Schválení rozpočtových opatření

7.      Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8.      Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

9.      Koupě nemovitosti RD č.p. 37

10. Rozpočet obce na rok 2018

11. Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice

12. Střednědobý výhled rozpočtu

13. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice

14. Navýšení hodnoty svěřeného nemovitého majetku a svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny

15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2018

16. Různé