Nabídka:


Ankety


6.12.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobylnice se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2017 v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program zasedání:

1.      Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů

2.      Zpráva z jednání rady obce

3.      Zpráva finančního výboru

4.      Zpráva kontrolního výboru

5.      Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů

6.      Schválení rozpočtových opatření

7.      Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8.      Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

9.      Koupě nemovitosti RD č.p. 37

10. Rozpočet obce na rok 2018

11. Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice

12. Střednědobý výhled rozpočtu

13. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice

14. Navýšení hodnoty svěřeného nemovitého majetku a svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny

15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2018

16. Různé


Informujeme občany, že Obec Kobylnice vydala týdenní stolní kalendář pro rok 2018. Vyzvednout si jej můžete na obecním úřadě.


Obec Tvarožná a Římskokatolická farnost Tvarožná Vás zvou na adventní koncert souboru Musica Animae, který se koná v neděli 10.12.2017 od 15 hod. ve Tvarožné v kostele sv. Mikuláše. Vstupné dobrovolné.


Obec Telnice vás srdečně zve na představení dobrodružné pohádky Kluk z plakátu v neděli 10.12.2017 od 17 hod. v sále telnické sokolovny. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 40 Kč.


Obec Jiříkovice vás zve na vánoční koncert dechové hudby Šohajka, který se koná v neděli 10.12.2017  v 17:00 hod. v sále Orlovny v Jiříkovicích. Vstupné 80 Kč.