Nabídka:


Ankety


Tříkrálová sbírka

Charita srdečně děkuje všem, kteří přispěli ve Tříkrálové sbírce.

V Kobylnicích se letos vybralo 53.250 . Je to o 3.885 Kč více než v loňském roce.

Všem dárcům patří upřímné poděkování. Starosta děkuje koledníkům, kteří se vydali do ulic a obětovali svůj volný čas a pohodlí pro dobrou věc.

 

Kolednické skupinky vedli: Eva Hotová, Nicol Králová, Adam Kvasnička, Šimon Kvasnička, a Magda a Josef Martináskovi. Díky jim.

Poděkování patří i koledníkům. Letos to byli tito: Žaneta Štefková, Ema Zlatníková,  Matěj a Tobiáš Garlíkovi,  Peťa Polák, Terezka a Markétka Klaškovy, Amálka Kubátová, Julie Šlapanská, Nikolka Peclová, Ellen Králová, Tobiáš Kvasnička, Natálka Mazalová, Marek Novotný a nejmenší kolednice Eliška Klašková.

Za jejich dobrý skutek jim patří velký dík.

>>> Jak pomáhá Tříkrálová sbírka