Nabídka:


Ankety


Přenosná volební schránka

Volby do PS Parlamentu ČR se konají ve dnech

20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hod.

21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hod.

Volební místnost: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice

 

Volič může požádat, zejména ze zdravotních důvodů, volební komisi o přenosnou volební schránku a to na tel.            544 228 383 nebo v den konání voleb na tel. 544 244 810.