Nabídka:


Ankety


Třídíme odpad

 

Třídění odpadu v obci Kobylnice
 
 
Sběrná místa na ulicích Táborská, Sokolnická
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:
·         Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
·         Sklo barevné
·         Plasty a nápojové kartony
-       nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
-       obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
-       nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
·         PET lahve – prázdné, sešlápnuté
 
Sběrné místo Za Humny
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:
·         Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
·         Sklo barevné
·         Plasty a nápojové kartony
-       nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
-       obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
-       nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
·         PET lahve – prázdné, sešlápnuté
·      Textil
·      Drobné elektrospotřebiče
 
Sběrné místo u horního dvora na ulici Sokolnické
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:
·         Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
·         Sklo barevné
·         Plasty a nápojové kartony
-       nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
-       obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
-       nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
·         PET lahve – prázdné, sešlápnuté
·         Textil
·         Papír
·      Drobné elektrospotřebiče
 
Sběrné místo na chodbě obecního úřadu a u obecní knihovny
·         Vybité baterie
·         Zářivky, žárovky
 
Sběrné místo na horním dvoře na ulici Sokolnická
Každé pondělí od 14 do 18 hodin (letní čas)
Každé pondělí od 14 do 16 hodin (zimní čas)
 
Do kontejnerů a na určená místa lze dle pokynů zaměstnanců obce odevzdávat:
·         Trávu, listí a jiný rostlinný materiál
·         Rostlinné a živočišné tuky
·         Papír – nesmí být uhlový, voskovaný a nesmí být mastný
·         Elektrospotřebiče   >>>seznam elektrospotřebiče<<
·         Domácí spotřebiče (lednice, pračky,....)
·         Zářivky, výbojky
·         Tabule skla
·         Železný šrot
·         Stavební suť (20 Kč za kolečko)
 
Mobilní svoz odpadu
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, lze do kontejnerů, dle pokynů zaměstnanců svozové
firmy, na parkovišti u víceúčelového hřiště odevzdávat:
·         Velkoobjemový odpad – nadměrný odpad, např. nábytek, PVC
·         Nebezpečný odpad – oleje, barvy a jiné chemikálie, akumulátory, …
 
Mobilní sběr železného šrotu
Dvakrát ročně prostřednictvím SDH Kobylnice nebo TJ SOKOL Kobylnice, dle vyhlášení.
 
Z uvedeného vyplývá, že některý odpad můžeme odevzdat jak na horním dvoře, tak využít
možnosti mobilního sběru dvakrát ročně.