Nabídka:


Ankety


Složení zastupitelstva

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta
Ing. Lubomír Šmíd
 
Místostarostka
Alena Ulbrichová
 
Členové rady:
Stanislav Dolanský
Ing. Karel Klaška
MUDr. František Pospíšil
 
Další členové zastupitelstva:
 
Petr Florian
 
Anna Chybová
 
Ing. František Kvasnička
 
Ing. Dana Šmídová
 
Bc. Petra Štefková
 
Bc. Michael Ulbrich
 
Jiří Urbánek
 
Ladislav Votápek
 
Martina Zichová
 
Lukáš Žáček