Nabídka:


Ankety


Složení zastupitelstva

 

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
 
Starosta
Ing. Lubomír Šmíd
 
Místostarosta
Stanislav Dolanský
 
Členové rady:
Petr Florian
Kultura
 
Alena Ulbrichová
Životní prostředí
 
Ladislav Votápek
Požární ochrana, životní prostředí
 
Další členové zastupitelstva:
Radek Kryštof
Kultura
 
Zdeňka Matulová
Předsedkyně kontrolního výboru, životní prostředí
 
RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.
Člen kontrolního výboru, školství
 
Petr Peško
Sport
 
Lenka Šimlová
Členka kontrolního výboru, sport
 
Ing. Bc. Dana Šmídová
Předsedkyně finančního výboru, Kobylnické listy, kultura
 
Bc. Petra Štefková
Komise pro děti a mládež a mezigenerační vztahy
 
Tomáš Šulc
Životní prostředí
 
Michael Ulbrich
Sport mládež, Kobylnické listy, média
 
Daniela Zlatkovská
Členka finančního výboru, sport