Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: úterý 30.10.2018 v 18:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 5 - Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

Důvodová zpráva

Jednací řád

K bodu č. 6 - Projednání a schválení volebního řádu

Důvodová zpráva

Volební řád

K bodu č. 13 - Projednání rozpočtových opatření

Rozpočtová opatření 

K bodu č. 14 - Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice

Důvodová zpráva

K bodu č. 15 - Závěrečný účet DSO Mohyla Míru

Důvodová zpráva

K bodu č. 16 - Závěrečný účet DSO Šlapanicko

Důvodová zpráva

K bodu č. 17 - Závěrečný účet SOVAK

Důvodová zpráva

K bodu č. 18 - OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV

K bodu č. 19 - OZV o místním poplatku.....komunálních odpadů

OZV

K bodu č. 20 - Souhlas s přijetím dotace na Sběrný dvůr Kobylnice

Důvodová zpráva

Analýza produkce odpadů

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

K bodu č. 21 - Úplatné nabytí nemovitosti

Důvodová zpráva

Pozemky

GP

Nový stav

K bodu č. 22 - Plánovací smlouva Chlup

Plánovací smlouva

Situace