Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 6.12.2018 v 18:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady obce

Důvodová zpráva

K bodu č. 3 - Rozpočet obce na rok 2019

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu na rok 2019

K bodu č. 4 - Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva

K bodu č. 5 - Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice

Důvodová zpráva

K bodu č. 6 - Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření  - změna přílohy č. 2 Zřizovací listiny

Důvodová zpráva

Příloha č. 2 Zřizovací listiny

K bodu č. 7 - Obecně závazná vyhláška č.6/2018 o nočním klidu

Důvodová zpráva

OZV č.6/2018 o nočním klidu

K bodu č. 8 -  Prodloužení Plánovací smlouvy Horáček

Důvodová zpráva

K bodu č. 9 -  Plánovací smlouva Chlup

Důvodová zpráva

Plánovací smlouva

K bodu č. 10 -  Žádost o vydání stanoviska ke stavbě

Důvodová zpráva

K bodu č. 11 -  Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2019

Důvodová zpráva