Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 25.4.2019 v 19:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady obce

Důvodová zpráva

K bodu č. 3 - Rozpočtová opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

K bodu č. 4 -  Příloha č.2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice,p.o

Důvodová zpráva

Příloha č.2 zřizovací listiny

K bodu č. 5 - Zřizovací listina Zásahové jednotky PO

Důvodová zpráva

Zřizovací listina Zásahové jednotky PO

Požární řád obce Kobylnice

Příloha č.1 Požárního řádu

Příloha č.2 Požárního řádu

Příloha č.3 Požárního řádu

Řád ohlašovny požáru

K bodu č. 6 - Věcný dar pro SDH Kobylnice

Důvodová zpráva

K bodu č. 7 - Dotace pro TJ Sokol

Důvodová zpráva

Smlouva o poskytnutí dotace

K bodu č. 8 - Urbanistická studie jako územně plánovací podklad

Důvodová zpráva

Odkaz

K bodu č. 9 - Smlouva o převodu investorství prodloužení hlavního řadu vodovodu na Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Důvodová zpráva

Smlouva o převodu investorství

K bodu č. 10 - Smlouva o investičním příspěvku na prodloužení hlavního řadu vodovodu

Důvodová zpráva

Dohoda o investičním příspěvku