Nabídka:


Ankety


Podklady

Úvodní stránka > Zastupitelstvo obce > Podklady pro příští ZO > Podklady >

Datum konání: čtvrtek 14.2.2019 v 18:00 hod.

>>> Navržený program zasedání <<<

K bodu č. 2 - Zpráva z jednání rady obce

Důvodová zpráva

K bodu č. 4 - Rozpočtová opatření

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Rozpočtové opatření č. 13/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019

K bodu č. 5 -  Dodatek plánovací smlouvyMENSTAV

Důvodová zpráva

Dodatek č.1

K bodu č. 6 - Úplatné nabytí pozemků od ÚZSVM

Důvodová zpráva

Kupní smlouva

K bodu č. 7 - Pořízení územního plánu

Důvodová zpráva