Nabídka:


Ankety


Sociálně-právní ochrana dětí

Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice.

Poradenství a pomoc poskytuje starosta obce, v případě jeho nepřítomnosti pak místostarosta.

Místem výkonu sociálně-právní ochrany je budova Obecního úřadu obce Kobylnice na adrese:

Na Budínku 240

664 51 Kobylnice

okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

Podněty k prošetření, stížnosti a návrhy je možná podávat písemně, ústně či na el. podatelnu.

Písemně na adresu:

Obecní úřad Kobylnice

Na Budínku 240

664 51 Kobylnice

Ústně:

Na podatelnu v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě,

případně telefonicky na tel.: 544 244 826, 544 228 383

El. podatelna:

na adrese podatelna@kobylnice.cz

Rozsah, způsob a bližší informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí je možné nalézt v dokumentu „Standardy sociálně-právní ochrany dětí obce Kobylnice“ a jeho přílohách, dostupných z těchto stránek.

>>> Standardy sociálně-právní ochrany dětí obce Kobylnice

>>> Vnitřní pravidla pro poskytování na úseku sociálně-právní ochrany