Nabídka:


Ankety


Výběrové řízení - referentka na úseku územního plánování a stavebního řádu Sokolnice

Obec Sokolnice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pozici: referent/ka na úseku územního plánování a stavebního řádu.

>>> bližší informace

>>> přihláška