Nabídka:


Ankety


Odstranění stavby

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Návrh SOD

Příloha č. 4 - Soupis prací

Příloha č. 5 - PD Odstranění stavby

                        A průvodní zpráva

                        B souhrnná technická zpráva

                        C1 situace šiřších vztahů

                        C2 katastrální situace

                        D 1.1 technická zpráva

                        D 1.2 Demolice

                        01 půdorys

                        02 schéma krovu

                        03 schématické řezy

                        04 pohledy

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - záruka