Nabídka:


Ankety


Usnesení z 7. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 30.1. 2008

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Vlastimila Staňová a Lubomír Trhlík.
 
3. ZO schvaluje prodej části p.p.č. 827 o výměře max. 3000m2 s tím, že část pozemku bude určena k zástavbě ( asi 750m2 ) bude prodána za 450,- Kč/m2, zbytek určený k výsadbě stromů bude prodán za 80,- Kč/m2.
 
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                           Stanislav Dolanský
starostka                                                                              místostarosta
 
 
 
 
 
Zapsala: Katarína Benešová