Nabídka:


Ankety


Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Pantůček bude v sobotu 13.4.2019 od 15:30 - 16:30 hod. u OÚ očkovat psy proti vzteklině. Očkovací průkaz sebou.