Nabídka:


Ankety


Oznámení o výsledku konkursního řízení na pozici ředitel/ky ZŠ a MŠ Kobylnice

Dne 29.5.2018 proběhlo výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. Do této funkce na doporučení konkursní komise byla Radou obce Kobylnice jmenována RNDr. Michaela Bubíková.