Nabídka:


Ankety


Hledáme koledníky pro Tříkrálovou sbírku

Hledáme koledníky i vedoucí skupinek pro Tříkrálovou sbírku, která se bude konat v sobotu 12. ledna. Zájemci ať se hlásí u Dany Šmídové, Na Návsi 190 nebo na telefonu 724 231 211.