Nabídka:


Ankety


Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice 25.4.2019

Obec Kobylnice
Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice
Starosta obce Kobylnice na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
svolává
4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice
Zasedání se uskuteční
ve čtvrtek 25. 4. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice,
Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.
 
 
 
 
Navržený program zasedání:
1.      Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2.      Zpráva z jednání rady obce
3.      Rozpočtová opatření
4.      Příloha č. 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.
5.      Zřizovací listina Zásahové jednotky PO
6.      Věcný dar pro SDH Kobylnice
7.      Dotace pro TJ Sokol Kobylnice
8.      Urbanistická studie jako územně plánovací podklad
9.      Smlouva o převodu investorství prodloužení hlavního řadu vodovodu na Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
10. Smlouva o investičním příspěvku na prodloužení hlavního řadu vodovodu
11. Různé
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kobylnicích dne 17. 4. 2019                                                          Ing. Lubomír Šmíd
                                                                                                                   starosta