Nabídka:


Ankety


Složení komisí

 

Členové kulturní komise
 • Jana Poláčková - předsedkyně
 • Ing., Bc. Dana Šmídová
 • Petra Fojtíková
 • Petr Florian
 • Radek Kryštof 
Členové komise pro děti a mládež
 • Bc. Petra Štefková - předsedkyně
 • Šárka Valášková
 • Marie Buchtová
 • Zdeněk Procházka
 • Eva Dvořáčková 
Členové sportovní komise
 • Petr Peško - předseda
 • Milan Ulbrich
 • Lukáš Žáček
 • Jiří Urbánek
 • Eva Dvořáčková
 • Marie Spáčilová 
Členové stavební komise
 • Ing. Vladimír Zlatník - předseda
 • Bc. David Kubát
 • Ing. Lubomír Šmíd 
Členové komise životního prostředí
 • Alena Ulbrichová - předsedkyně
 • Ing. Karel Klaška st.
 • Lubomír Trhlík ml.
 • Ladislav Votápek st.
 • Hana Smetanová
 • Mgr. Hana Kubátová Hiršová, PhD.
Členové letopisecké komise
 • Ing. Zdenka Karmazínová - předsedkyně
 • Ing. Lubomír Šmíd
 • Lubomír Šmoldas
 • Stanislav Dolanský 
Členové komise pro Kobylnické listy
 • Ing., Bc. Dana Šmídová - předsedkyně
 • Ing. Zdenka Karmazínová
 • Magdalena Šmídová
 • Jaroslava Urbánková
 • Miloslav Vymazal
 Členové komise pro medédia a informace
 • Michael Ulbrich - předseda
 • Ing. František Kvasnička
 • Markéta Ulbrichová