Nabídka:


Ankety


Zápis z usnesení z 13. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Kobylniuce dne 30.3. 2009

 

 
2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Ing. František Kvasnička a Ing. Lubomír Šmíd.
 
 
3.ZO schvaluje zadání změny č. I ÚP Kobylnice.
 
 
4.ZO schvaluje pořízení změny č. 2 ÚP Kobylnice za podmínek, že finanční náklady ponese žadatel o změnu.
 
 ZO požaduje, aby v areálu BONAGRA ( lok. 37) byla umožněna zemědělská výroba eventuálně výstavba fotovoltaické elektrárny.
 
ZO souhlasí, aby ochranné pásmo lesa se zmenšilo na max. možnou míru (20m) a aby tato změna byla součástí změny č. 2 územního plánu obce Kobylnice za předpokladu, že náklady na vypracování změny č. 2 ÚP ponese žadatel.
 
 
5.ZO schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu MŠ.
ZO schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech POINT.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                  Stanislav Dolanský
       starostka                                                  místostarosta
 
 
 
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová