Nabídka:


Ankety


Složení výborů

 

Členové finančního výboru
Ing. Bc. Dana Šmídová –  předsedkyně
Ing. František Kvasnička
Daniela Zlatkovská 
 
Členové kontrolního výboru
Zdeňka Matulová – předsedkyně
Lenka Šimlová
RNDr. Jiří Pecl, PhD.