Nabídka:


Ankety


Složení výborů

Členové finančního výboru

Ing. Bc. Dana Šmídová –  předsedkyně
Ing. František Kvasnička
Daniela Zlatkovská 
 
Členové kontrolního výboru
 
Martina Zichová – předsedkyně
Petr Florian
Zdeňka Matulová