Nabídka:


Ankety


Usnesení ze 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 24.6.2010

 

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Jiří Pecl.
3. ZO schvaluje program jednání.
4. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
5. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
6. ZO schvaluje rozpočtová opatření 1,2,3/2010.
7. ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku Region Cezava za rok 2009.
8. ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku Mohyla Míru.
9. ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku Šlapanicko.
10.ZO neschvaluje, aby obec vyvěsila moravskou zemskou vlajku na státní svátek 5.7.2010
 

 

Ing. Dana Šmídová                                                               Stanislav Dolanský
      starostka                                                                             místostarosta
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová