Nabídka:


Ankety


Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice

Hlavním důvodem založení dobrovolného sboru v Kobylnicích byly časté požáry nejen v naší, ale i v okolních obcích. Podle poznámek z kroniky nadučitele Svobody bylo v období od roku 1852 do roku 1898 zaznamenáno 41 požárů z toho 20 v obytných domech a ostatní hospodářská stavení a 2 stohy slámy. Domy a ostatní stavení byla postavena převážně ze dřeva, střechy pokryty slaměnými došky a ke svícení se používala svíčka nebo petrolejka.
Avšak "pomoc bližnímu" nebyla hlavním důvodem zakládaní dobrovolných sboru. Svou roli zde hrálo i vlastenecké hnutí, které začalo ovlivňovat i venkov.
V druhé polovině roku 1898 žila obec přípravami na vytvoření sboru hasičů. Sepisovaly se stanovy a proběhla jednání na ustanovení nové jednotky hasičské.

Vše vyvrcholilo dne 19. listopadu kdy byla v hostinci Svobodů slavnostní ustanovující schůze. Byl zvolen první výbor starostou zvolen Chlup František rolník náčelník Pátek Karel hospodářský adjunkt. Do sboru se přihlásilo celkem 41 bratrů z toho bylo 10 přispívajících, kteří zaplatili 10 zlatých jedno pro vždy.
Koňskou stříkačku od firmy Hillary a syn (z Brna na dnešní Cejlu) sbor obdržel až v roce 1901 kdy ji zakoupila obec za přispění hraběte Mitrovského ze zámku v Sokolnicích.

Hasičské skladiště sloužilo až do roku 1932 kdy nezaměstnaní bratři stavěli novou požární zbrojnici v hodnotě 30 000 Kč.

V roce 1998 oslavil 100 výročí založení sboru slavnostní schůzí a ukázkami historické a současné techniky. 

V sobotu 3. září 1998 byla započato s demolicí staré zbrojnice. Vše bylo dokončeno k 1. říjnu 1998. Ze stavbou nové zbrojnice bylo započato až 3. listopadu 1998. Zbrojnice byla stavěna ve dvou etapách a předána k užívání v květnu 2001.

Technický pokrok, vývoj aut a hasičské techniky ovlivnil i hasiče v Kobylnicích. Od koňky vlastnil sbor několik automobilů upravených jak pro hasiče tak i pro potřeby červeného kříže, který po mnoho let byl nedílnou součástí.
Nejdéle jsme používali Tatru 805, kterou jme 8. března 2003 nahradili cisternou CAS 25 Škoda 706 RTHP.

V současné době má zásahová jednotka 18 členů. Díky pochopení a dobré spolupráci s obecním úřadem Kobylnice se zkvalitňuje výstroj a výzbroj jednotky.

V letošním roce jsme dali do hromady družstvo mladých hasičů. Pevně věříme že k šikovným dívkám se připojí šikovní kluci a tak nám v Kobylnicích vyroste nová generace hasičů.