Nabídka:


Ankety


Členové Zastupitelstva

Beneš Petr Mgr. Rudolecký Kamil
Dolanský Stanislav   Ing. Šmíd Lubomír
Ing. Karmazínová Zdenka       Ing. Bc. Šmídová Dana
Mgr. Kučerová Jarmila Trhlík Lubomír
Ing. Matula Ctibor Ulbrich Milan
RNDr. Pecl Jiří Ulbrichová Alena
Peško Petr Votápek Ladislav
Poláčková Jana  

 

Členové rady obce
Ing. Šmíd Lubomír – starosta
Dolanský Stanislav – 1.místostarosta
RNDr. Pecl Jiří – místostarosta
Ing. Karmazínová Zdenka
Votápek Ladislav