Nabídka:


Ankety


Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č.3/2018

>>> o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č.2/2018

>>> o nočním klidu...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2017

>>>  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2015

>>>o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním...

Nařízení obce Kobylnice č.1/2013

>>> Nařízení obce Kobylnice 01/2013- Tržní řád...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2012

>>> Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2012 o místních poplatcích...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2012

>>> Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce...

Nařízení obce Kobylnice č.1/2011

>>> Nařízení obce Kobylnice č. 1/2011,kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 4/2007

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2005 Požární řád obce Kobylnice

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2007

o spalování suchých rostlinných materiálů

Řád veřejného pohřebiště

>>> Řád veřejného pohřebiště...

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2005

Požární řád obce Kobylnice

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2003

o závazných částech územního plánu obce K O B Y L N I C E

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2003

o symbolech obce Kobylnice