Nabídka:


Ankety


Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky

Pokud máte ke Kobylnickým listům jakékoliv připomínky nebo náměty, případně nějaké pochvaly či jiná sdělení, máte možnost využít následujícího formuláře. Vaše odpovědi jsou anonymní.

Dále máte také samozřejmě možnost využít i emailu komise kobylnicke.listy@seznam.cz.

Odkaz na formulář: https://docs.google.com/forms/d/1Z5qFNMKGsV9I8rxaYl7JCCCR2fcZ98Wc4LPp6iU48iM/viewform