Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0015/17
Datum vyvěšení: 27.11.2017

 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Masarykovo náměstí 546/9, Šlapanice, 664 51, IČ 49458833, oznamuje, že schválený rozpočet a jeho návrh, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh a schválená rozpočtová opatření zveřejňuje Svazek v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. slapanicko.cz. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout v sídle Svazku.