Nabídka:


Ankety


Úřední deska

DSO Šlapanicko

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0019/17
Datum vyvěšení: 14.12.2017

 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Opuštěná 9/2, Brno, 656 70, IČ 04379322, oznamuje, že schválený rozpočet a jeho návrh, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh a schválená rozpočtová opatření zveřejňuje Svazek v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. dsoslapanicko.cz. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na podatelně Svazku v sídle Svazku.