Nabídka:


Ankety


Úřední deska

DSO Mohyla Míru

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0020/17
Datum vyvěšení: 14.12.2017

 

Svazek obcí Mohyla míru (dále jen Svazek) se sídlem Za Školou 230, Jiříkovice, 664 51, IČ 71215191, oznamuje, že schválený rozpočet a jeho návrh, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh a schválená rozpočtová opatření zveřejňuje Svazek v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. mohylamiru.cz. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout v účtárně Svazku v sídle Svazku.