Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Obec Kobylnice - Závěrečný účet 2017

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0003/18
Datum vyvěšení: 25.06.2018
Datum stažení: 30.06.2019

Obec Kobylnice (dále jen Obec) se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51, IČ 00488160, oznamuje, že schválený závěrečný účet zveřejňuje Obec v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. kobylnice.cz. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na podatelně Obce v sídle Obce.

>>> Přímý odkaz