Nabídka:


Ankety


Úřední deska

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška č.5/2018
Číslo jednací: 603/18/Šm
Datum vyvěšení: 31.10.2018
Datum stažení: 16.11.2018

>>> Obecně závazná vyhláška č.5/2018