Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Obec Kobylnice Rozpočet na rok 2019, Rozpočtový výhled na období 2019 - 2021

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0008/18
Datum vyvěšení: 10.12.2018

Obec Kobylnice (dále jen Obec) se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51, IČ 00488160, oznamuje, že schválený rozpočet a jeho návrh, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh zveřejňuje Obec v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. kobylnice.cz v sekci Ekonomika obce. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na podatelně Obce v sídle Obce.

Rozpočet obce Kobylnice na rok 2019 

odkaz: ./index.php?&desktop=clanky&action=view&id=2085

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2019- 2021

odkaz: www.kobylnice.cz/index.php