Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Stanovení místní úpravy provozu na místních a účelových komunikacích v obci Kobylnice

Typ dokumentu: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Číslo jednací: 727/18/Šm
Datum vyvěšení: 20.12.2018
Datum stažení: 21.01.2019

>>> Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

>>> Situace dopravního značení - stav

>>> Situace dopravního značení - návrh

>>> Příloha "Oznámení o návrhu opatření obecné povahy"