Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2018+ Pozvánka na valnou hromadu

Typ dokumentu: Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2018 + Pozvánka na valnou hromadu
Číslo jednací: 300/19/Šm
Datum vyvěšení: 07.05.2019
Datum stažení: 30.05.2019

Pozvánka na valnou hromadu

Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2018

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018