Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu + Návrh závěrečného čtu za rok 2018

Typ dokumentu: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Číslo jednací: 362/19/Šm
Datum vyvěšení: 31.05.2019
Datum stažení: 18.06.2019

 >>> Pozvánka na valnou hromadu

>>> Návrh závěrečného účtu za rok 2018

>>> FIN 2-12

>>> Příloha

>>> Rozvaha

>>> Výkaz zisku a ztráty

>>> Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

>>> Inventarizační zpráva