Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2018

Typ dokumentu: Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2018
Číslo jednací: 363/19/Šm
Datum vyvěšení: 31.05.2019
Datum stažení: 19.06.2019

>>> Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2018

>>> FIN 2-12

>>> Rozvaha

>>> Příloha

>>> Výkaz zisku a ztráty

>>> Inventarizační zpráva

>>> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

>>> Účetní závěrka ZŠ a MŠ Kobylnice

>>> Příloha k účetní závěrce ZŠ a MŠ Kobylnice