Nabídka:


Ankety


Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Typ dokumentu: Zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Číslo jednací: 0009/19
Datum vyvěšení: 31.05.2019

Obec Kobylnice (dále jen Obec) se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51, IČ 00488160, oznamuje, že schválená rozpočtová opatření zveřejňuje Obec v zákonných lhůtách v plném rozsahu na webových stránkách www. kobylnice.cz v sekci Ekonomika obce. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na podatelně Obce v sídle Obce.