Nabídka:


Ankety


Poukázka na suť a písek

Na Obecním úřadě lze zakoupit poukázku v hodnotě 20 Kč s neomezenou lhůtou platnosti. Tato poukázka opravňuje k odevzdání jednoho stavebního kolečka suti, nebo odběru jednoho kolečka písku na horním dvoře. Tyto materiály lze na horním dvoře odevzdat, respektive odebrat jen po odevzdání poukázky zaměstnancům obce.