Třídění odpadu v obci Kobylnice

Sběrná místa na ulicích Táborská, Sokolnická
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
 • Sklo barevné
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté

Sběrné místo Za Humny
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
 • Sklo barevné
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté
 • Textil
 • Drobné elektrospotřebiče

Sběrné místo u horního dvora na ulici Sokolnické
Do označených kontejnerů a vaků lze odkládat:

 • Sklo bílé – ne drátěné, autosklo
 • Sklo barevné
 • Plasty a nápojové kartony
  • nesmí být silně znečistěné, zejména od tuků
  • obaly od čisticích prostředků musí být vypláchnuté
  • nepatří sem guma, molitan, PVC (novodur, lino)
 • PET lahve – prázdné, sešlápnuté
 • Textil
 • Papír
 • Drobné elektrospotřebiče

Sběrné místo na chodbě obecního úřadu

 • Vybité baterie
 • Zářivky, úsporné a LED žárovky

Sběrné místo u obecní knihovny

 • Vybité baterie
 • Drobné elektro

Sběrné místo na horním dvoře na ulici Sokolnická

 • Každé pondělí od 14 do 18 hodin (letní čas)
 • Každé pondělí od 14 do 16 hodin (zimní čas)

        Do kontejnerů a na určená místa lze dle pokynů zaměstnanců obce odevzdávat:

 • Trávu, listí a jiný rostlinný materiál
 • Rostlinné a živočišné tuky
 • Papír – nesmí být uhlový, voskovaný a nesmí být mastný
 • Elektrospotřebiče
 • Domácí spotřebiče (lednice, pračky,…)
 • Zářivky, úsporné a LED žárovky
 • Tabule skla
 • Železný šrot
 • Stavební suť - lze odevzdat pouze po předložení poukázky v hodnotě 20 Kč, kterou si zakoupíte na Obecním úřadě. Tato poukázka s neomezenou lhůtou platnosti opravňuje k odevzdání jednoho stavebního kolečka suti, nebo odběru jednoho kolečka písku.

Mobilní svoz odpadu
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, lze do kontejnerů, dle pokynů zaměstnanců svozové firmy :

 • Velkoobjemový odpad – nadměrný odpad, např. nábytek, PVC
 • Nebezpečný odpad – oleje, barvy a jiné chemikálie, akumulátory, …

Mobilní sběr železného šrotu
Dvakrát ročně prostřednictvím SDH Kobylnice nebo TJ SOKOL Kobylnice, dle vyhlášení.

Odvoz směsného odpadu  z popelnic probíhá každý sudý pátek.


webdesign: Synetix
©2006-2019 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti