Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2015

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Kobylnice, včetně systému nakládání se stavbením odpadem
 
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti