Otevření nového sběrného dvora 14.9.2020

Sběrný dvůr Kobylnice

Sběrný dvůr bude otevřen v pondělí 14. 9. 2020.

Po zprovoznění nového sběrného dvora pak bude ukončen provoz stávajícího sběrného místa na horním dvoře na ulici Sokolnická.

Otevírací doba sběrného dvora bude celoročně:

pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin

sobota od 9:00 do 14:00 hodin

Občané Kobylnic, Prace a Ponětovic budou moci v provozních hodinách na sběrném dvoře odkládat odpady zdarma. Jedinou výjimkou bude stavební suť a pneumatiky. Stavební suť ani pneumatiky nejsou odpadem komunálním, tedy obec nemá povinnost zajistit místo pro jejich sběr. U pneumatik je třeba upřednostňovat zpětný odběr, který zdarma zajišťují prodejci pneumatik a některé pneuservisy zapojené do systému Etma. Stavební suť nesmí obsahovat nebezpečné odpady (asfalt, azbest, apod.) Na sběrném dvoře sice bude stavební suť a pneumatiky přijímány, ale budou zpoplatněny dle ceníku

kód

druh odpadu

cena

16 01 03

pneumatiky

30 Kč za kus

17 05 04

zemina a kamení

30 Kč za kolečko

17 01 07

směsi cihel, betonu, tašek a keramických výrobků

30 Kč za kolečko

 

Za zpoplatněný odpad se bude platit přímo na sběrném dvoře, přičemž poukázky na suť, které jste si zakoupili na obecním úřadě, zůstávají v platnosti.

Nový sběrný dvůr není určen pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a právnické osoby. Obsluha sběrného dvora může odmítnout přijmout odpad od fyzické osoby, jenž vykazuje známky odpadu z výdělečné činnosti. Ve sběrném dvoře nebudou přijímány demoliční odpady obsahující nebezpečné látky – azbest, asfaltová izolace apod.) Likvidaci těchto odpadů si musí stavebník zajistit sám.

A jaké druhy odpadů budou na sběrném dvoře přijímány?

 • Objemný odpad (např. matrace, čalouněný nábytek, koberce, zahradní plastový nábytek, …)
 • Dřevo (zvlášť budeme třídit např. dřevěný nábytek, palety, překližky, dveře, parkety, lamino, odřezky dřeva, … a zvlášť větve stromů o průměru větší než 3 cm)
 • Kovy (např. konzervy, plechovky, plechy, roury, kovové nádobí, dráty, drobné kovové díly, …)
 • Bioodpad (např. tráva, větve do průměru 3 cm, piliny, listí, spadané ovoce, …)
 • Stavební suť (např. cihly, beton, zdivo, porcelán, dlaždice, malta, kamenivo, …)
 • Nebezpečný odpad (např. barvy, laky vč. prázdných obalů, motorový olej, kyseliny, zásady,…)
 • Textil (např. oblečení, obuv, plyšové hračky, bytový textil, záclony, závěsy, …)
 • Papír (třídíme zvlášť karton, lepenku a obalový papír a zvlášť letáky, noviny, katalogy, ….)
 • Plasty (např. obaly od potravin, kanystry, kbelíky, obalové fólie, obaly od drogerie, polystyren, ….)
 • Sklo (např. okenní tabule, zavařovací sklenice, lahve, flakony, …)
 • Jedlé oleje a tuky
 • Pneumatiky
 • Baterie včetně autobaterií

Dále bude sběrný dvůr místem zpětného odběru domácích elektrozařízení:

 • Elektrozařízení (např. ledničky, pračky, televize, monitory, drobné elektro, elektrické hračky, …)
 • Úsporné žárovky a zářivky

A jak bude vypadat vlastní provoz? Po příjezdu na sběrný dvůr obsluha zkontroluje vámi přivážený odpad, případně ho zváží a zaznamená do evidence, a následně vás nasměruje ke kontejneru, kde budete moci odpad vyložit. Pokud povezete na sběrný dvůr kovové odpady, musíte si s sebou vzít doklad totožnosti! Platná legislativa nám ukládá povinnost zaznamenat číslo dokladu totožnosti osoby, která kovový odpad přivezla. Ostatních odpadů se tato povinnost netýká.

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti