Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice 21.9.2023

Starosta obce Kobylnice svolává 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice.

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.

Navržený program zasedání:

 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
 2. Informace o činnosti rady obce
 3. Informace o činnosti finančního výboru
 4. Informace o činnosti kontrolního výboru
 5. Projednání akčního klimatického plánu SECAP
 6. Výsledky dotazníkového šetření ZŠ a MŠ Kobylnice
 7. Závěrečný účet DSO Šlapanicko
 8. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 9. Souhlas s převodem pozemku od ÚZSVM
 10. Dotace pro T.J. Sokol Kobylnice
 11. Různé

 

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti