Komise pro Kobylnické listy

Rada obce Kobylnice zřídila s účinností od 1. 10. 2013 komisi pro Kobylnické listy, která Kobylnické listy připravuje.

Komise se schází zpravidla jednou za tři měsíce, a to v době před uzávěrkou Kobylnických listů.

Emailový kontakt na komisi: kobylnicke.listy@seznam.cz.


Složení komise pro Kobylnické listy

Komise působí v tomto složení:

  • Ing., Bc. Dana Šmídová – předsedkyně
  • Ing. Zdenka Karmazínová
  • Magdalena Šmídová
  • Jaroslava Urbánková
  • Miloslav Vymazal
webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti