Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Obec Kobylnice

Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Starosta obce Kobylnice na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

svolává

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Zasedání se uskuteční

ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 19.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice,

Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.

 

Navržený program zasedání:

  1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
  2. Zpráva z jednání rady obce
  3. Zpráva finančního výboru
  4. Zpráva kontrolního výboru
  5. Rozpočtová opatření
  6. Prodej částí pozemku obce
  7. Závěrečný účet DSO Mohyla Míru
  8. Nadstandardní dopravní obslužnost
  9. Různé

 

V Kobylnicích dne 9. 9. 2019                                                            Ing. Lubomír Šmíd, starosta

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti