Dopravní informace

Dlouhodobá uzavírka silnice v obci Dvorska

V pravděpodobném termínu od 1. 3. 2020 na dobu minimálně jednoho roku je připravována dlouhodobá úplná uzavírka silnice přes obec Dvorska z důvodu budování kanalizace. Průjezd bude umožněn jen místním obyvatelům. Bude zachována autobusová linka č. 48. Objízdná trasa povede z Kobylnic přes Sokolnice do Brna. 

 

Výluka na lince 151 - rekonstrukce ulice Ondráčkova, Brno

Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. března 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice Ondráčkova v Líšni. Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě (předpoklad do poloviny 07/2020) dojde k následujícím opatřením:

Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV.).

Z provozních důvodů (nemožnost otočení kloubového autobusu v zastávce Podolská) dojde k záměně konečných zastávek na nočních linkách N97 a N99. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do zastávky Podolská, linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov.

Změny zastávek:

Náměstí Karla IV. – pro linku N99 směr Hlavní nádraží přeložena do ulice Šimáčkovy ke křižovatce s ulicí Ondráčkovou, pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78
Macháčkova, Velatická – místo linky N99 obsluhovány linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., místo linky N99 obsluhována linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkami 55 a N99
Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká, Líšeň, hřbitov – místo linky N97 obsluhovány linkou N99
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon

Výlukový jízdní řád

Novinky v železniční dopravě v Jihomoravském kraji od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 dochází v souvislosti s přechodem na novou smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Českými drahami ke změnám pravidel při cestování na železnici. Pro cesty vlakem v rámci regionu skončí souběh tarifu IDS JMK a tarifu Českých drah a cestující si v budoucnu koupí pouze jízdenku IDS JMK. Obdobná pravidla platí na řadě autobusových linek. K 1. lednu bude také rozšířen Tarif IDS JMK o nové úsekové jízdenky pro cesty po železnici, které rozšíří nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti. Pro prodej předplatních jízdenek je připravován e-shop Jihomoravského kraje, který by měl být spuštěn v průběhu roku 2020. 

Vždy tedy jedu na jeden cestovní doklad?

Ano, přesně tak. Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady, bude přestup na vlaky dopravce RegioJet a cestu s tímto vlakem mimo území Jihomoravského kraje (obdobně jako již dnes při cestě např. do Prahy). Nově i na lince R8 Brno–Ostrava–Bohumín. Tato změna však souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce. Pokud však tuto linku využijete pro cestu v rámci Jihomoravského kraje např. z Tišnova do Vyškova, můžete být odbaveni i zde jen jedním
jízdním dokladem, neboť vlaky linky R8 dopravce RegioJet budou integrovány do IDS JMK.

Kde a jak koupím jízdenky?

  • Jízdenku Českých drah pro cestu mimo Jihomoravský kraj nebo do Jihomoravského kraje?
    Úplně stejně jako doposud. Zde se nic nemění.
  • Jízdenku pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje?
    I v tomto případě obdobně jako dnes. Jízdenku IDS JMK koupíte na pokladně na nádraží, pobočce České pošty, přes aplikaci Poseidon a jednorázový lístek nově i u průvodčího ve vlaku. Takže změna k lepšímu. Pokud pojedete ze zastávky, kde nebyla otevřená pokladna, bude to dokonce bez přirážky.

Další podrobnosti a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dokumentech Novinky v železniční dopravě JMK (PDF 715.23 kB) a Tarifní změny v IDS JMK od 1. 1. 2020 (PDF 2.99 MB).

 

Výluka v Brně Komárově

Od 12.3.2018 začíná významná výluka v Brně, Komárově na ulici Plotní. Mění se řada jízdních řádů.

>>> více informací

 

Jízdní řády a informace o dopravě naleznete:

>>> Dopravní podnik města Brna

>>> IDS JmK

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti