Nabídka:


Ankety


Co se děje…

Obecní kalendář pro rok 2019

Informujeme občany, že Obec Kobylnice vydala týdenní stolní kalendář pro rok 2019. Vyzvednout si jej můžete na obecním úřadě.   ...

Nové spoje na lince č. 151

Vážení občané, obec Kobylnice pro Vás dojednala nadstandard v autobusové dopravě linky č. 151 a to v 15:03 a v 16:03 ze Šlapanic do Kobylnic a v 15:12 a v 16:12 z Kobylnic do Šlapanic.   ...

Kobylnický obecní ples 26.1.2019


Kulturní komise Vás srdečně zve na Kobylnický obecní ples, který se bude konat v sobotu 26.1.2019 od 20:00 hod. v sále sokolovny. K tanci i poslechu hraje výbroná kapela Free BAND. Vstupenky bude možné zakoupit přímo na místě před zahájením plesu. Vstupné 90 Kč. >>> plakát  ...

Tříkrálová sbírka

Charita srdečně děkuje všem, kteří přispěli ve tříkrálové sbírce. V Kobylnicích se letos vybralo 59 535 Kč. Je to o 6 285Kč více než v loňském roce. Všem dárcům patří upřímné poděkování. Starosta děkuje koledníkům, kteří se vydali do ulic a obětovali svůj volný čas a pohodlí pro dobrou věc. Kolednické skupinky vedli: Eva...