Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice

Hlavním důvodem založení dobrovolného sboru v Kobylnicích byly časté požáry nejen v naší, ale i v okolních obcích. Podle poznámek z kroniky nadučitele Svobody bylo v období od roku 1852 do roku 1898 zaznamenáno 41 požárů z toho 20 v obytných domech a ostatní hospodářská stavení a 2 stohy slámy. Domy a ostatní stavení byla postavena převážně ze dřeva, střechy pokryty slaměnými došky a ke svícení se používala svíčka nebo petrolejka.
Avšak "pomoc bližnímu" nebyla hlavním důvodem zakládaní dobrovolných sboru. Svou roli zde hrálo i vlastenecké hnutí, které začalo ovlivňovat i venkov.
V druhé polovině roku 1898 žila obec přípravami na vytvoření sboru hasičů. Sepisovaly se stanovy a proběhla jednání na ustanovení nové jednotky hasičské.

Vše vyvrcholilo dne 19. listopadu kdy byla v hostinci Svobodů slavnostní ustanovující schůze. Byl zvolen první výbor, starostou zvolen Chlup František rolník, náčelníkem Pátek Karel hospodářský adjunkt. Do sboru se přihlásilo celkem 41 bratrů z toho bylo 10 přispívajících, kteří zaplatili 10 zlatých jedno pro vždy.
Koňskou stříkačku od firmy Hillary a syn (z Brna na dnešní Cejlu) sbor obdržel až v roce 1901 kdy ji zakoupila obec za přispění hraběte Mitrovského ze zámku v Sokolnicích.

Hasičské skladiště sloužilo až do roku 1932 kdy nezaměstnaní bratři stavěli novou požární zbrojnici v hodnotě 30 000 Kč.

V roce 1998 oslavil 100 výročí založení sboru slavnostní schůzí a ukázkami historické a současné techniky. 

V sobotu 3. září 1998 byla započato s demolicí staré zbrojnice. Vše bylo dokončeno k 1. říjnu 1998. Ze stavbou nové zbrojnice bylo započato až 3. listopadu 1998. Zbrojnice byla stavěna ve dvou etapách a předána k užívání v květnu 2001.

Technický pokrok, vývoj aut a hasičské techniky ovlivnil i hasiče v Kobylnicích. Od koňky vlastnil sbor několik automobilů upravených jak pro hasiče tak i pro potřeby červeného kříže, který byl po mnoho let  jeho nedílnou součástí.

Zásahová jednotka nejdéle používala Tatru 805, kterou 8. března 2003 nahradila cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP. V současné době je Jednotka SDH obce Kobylnice zařazena do kategorie V. o minimálním početní stavu 9 členů. Díky pochopení a dobré spolupráci s obecním úřadem  se postupně zkvalitňuje výstroj a výzbroj jednotky.

V roce 2006 vzniklo družstvo mladých hasičů. O několik let později také družstvo žen. Obě družstva se pravidelně účastní hasičských soutěží, ze kterých si často přiváží cenné trofeje.


Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

SDH Kobylnice nabízí k pronájmu klubovnu hasičské zbrojnice, vhodnou pro pořádání rodinných akcí, večírků apod.

Klubovna má kapacitu maximálně 60 návštěvníků

Cena

Pronájem klubovny 1000,- Kč

Elektrická energie 3,60 Kč/kWh

Dříví do krbových kamen 200,- Kč (případně méně, podle skutečné spotřeby)

Klubovna je vybavena pro pohoštění maximálně 60 návštěvníků (sklenice na pivo a limo, hrníčky na kávu, příbory, talíře - hluboký, plytký, dezertní). K dispozici je rovněž lednice a chlazení na pivo.

Klubovnu je možné si pronajmout 24 hodin před akcí a vrací se do 24 hodin po akci. Nájemce si tak může v klidu nachystat a uklidit vše potřebné k oslavě.

Nájemce po sobě uklízí pouze zapůjčené nádobí, úklid klubovny a přilehlých prostor zabezpečuje pronajímatel.

Kontakt na pronájem: Zdena Ščudlová, tel. 607 552 053

Jiří Pecl, tel. 605 851 752

27. 1. 2016 Výbor SDH Kobylnice

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti