Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.


za rok 2023


za rok 2022


za rok 2021


za rok 2020


za rok 2019


za rok 2018


za rok 2017

1. Investiční akce v roce 2017

2. Třídění odpadu v obci

3. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 9.12.2016 - 18.4.2017

4. Základní informace o soustavě veřejného osvětlení

5. Smluvní vztahy se společností EKO-KOM,a.s.

6. Sociální bydlení

7. Problémy s ptáky v obci

8. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 19.4. - 3.9.2017

9. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 4.9. - 5.11.2017

10. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 6.11. - 3.12.2017


za rok 2016

 1. Investiční akce v roce 2016

2. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 5.11.2015 - 11.2.2016

3. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 12.2.2016 - 19.4.2016

4. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 20.4.2016 - 10.7.2016

5. Narušování veřejného pořádku 

6. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 11.7.2016 - 13.10.2016

7. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 14.10.2016 - 8.12.2016


za rok 2015

1. Investiční akce v roce 2015

2. Zápisy ze schůzí Rady obce  a zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice za období 1.11.2014-31.1.2015

3. Seznam e-mailových adres všech členů zastupitelstva obce

4. Zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2014

5. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 1.2.- 12.4.2015

6. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 13.4.- 5.6.2015

7. Bezpečnost přípojek plynu a elektřiny a jejich provozování k budově

8. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 6.6. - 8.9.2015

9. Aktuální rozpis rozpočtu obce, smlouva o zem.pachtu, příloha č.3 zápisu 17. schůze Rady obce

10. Zápisy ze schůzí Rady obce za období 6.6. - 4.11.2015


za rok 2014

1. Rozpočet obce na ostatní neinvestiční výdaje základních a mateřských škol v roce 2013, 2012, 2011 a 2010.

2. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku


za rok 2013

1. Předložení průběžných seznamů výpisů odešlé pošty za rok 2010

2. Investiční plány obce pro rok 2013

3. Služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

4. Místo pro vylepování volebních letáků

5. Složení zastupitelstva obce Kobylnice

6. Investiční plány obce pro rok 2014

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti