Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice

V roce 2006 bylo založeno družstvo mladých hasičů. O pár let později vzniklo i družstvo žen. S mladými hasiči se pravidelně scházíme každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. V zimních měsících využíváme prostory místního klubu maminek, sokolovny a v letních měsících hasičskou zbrojnici a hasičské hřiště. Do kolektivu mladých hasičů přijímáme děti od 3 do 18 let, po dovršení osmnácti let se mládež může zařadit mezi členy sboru a má možnost se přidat též k výjezdové jednotce.  V roce 2015 bylo obnoveno technické vybavení pro práci s mladými hasiči za účelem účasti na soutěžích hry Plamen a celoroční činnosti kolektivu. Kromě hry Plamen reprezentujeme naši obec i na různých ligách mládeže a úzce spolupracujeme i s ostatními sbory v našem okrsku. Naše schůzky jsou zaměřeny nejen na sportovní činnosti, ale věnujeme se i výchovně vzdělávací prevenci v oblasti požární ochrany, někteří členové sboru jsou proškoleni programem Hasík. Každý rok se zúčastňujeme výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Vedoucí mládeže jsou pravidelně každé dva roky proškolováni v oblastech požárního sportu, pedagogiky a psychologie. Od patnácti let mohou mladí hasiči absolvovat školení, stát se tak instruktory a pomáhat při vedení kolektivu. Podílíme se i na organizaci různých obecních akcích.

Pro bližší informace můžete kontaktovat vedoucí mládeže:

Zdeňka Klementová – 721 721 620

Adéla Zlatníková – 605 867 581

SDH Kobylnice obdržel v letech 2015 a 2016 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

SDH Kobylnice nabízí k pronájmu klubovnu hasičské zbrojnice, vhodnou pro pořádání rodinných akcí, večírků apod.

Pronájem je nabízen pouze plnoleté osobě.

Klubovna má kapacitu maximálně 50 návštěvníků.

Cena za jednodenní pronájem klubovny je 2.000 Kč.

Klubovna je vybavena pro pohoštění maximálně 50 návštěvníků (sklenice na pivo a limo, hrníčky na kávu, příbory, talíře - hluboký, plytký, dezertní). K dispozici je rovněž lednice a chlazení na pivo.

Kontakt na pronájem:

Zdena Ščudlová, tel. 792 460 284

Jiří Pecl, tel. 605 851 752

15. 4. 2022 Výbor SDH Kobylnice

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti