Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice

Hlavním důvodem založení dobrovolného sboru v Kobylnicích byly časté požáry nejen v naší, ale i v okolních obcích. Podle poznámek z kroniky nadučitele Svobody bylo v období od roku 1852 do roku 1898 zaznamenáno 41 požárů z toho 20 v obytných domech a ostatní hospodářská stavení a 2 stohy slámy. Domy a ostatní stavení byla postavena převážně ze dřeva, střechy pokryty slaměnými došky a ke svícení se používala svíčka nebo petrolejka.
Avšak "pomoc bližnímu" nebyla hlavním důvodem zakládaní dobrovolných sboru. Svou roli zde hrálo i vlastenecké hnutí, které začalo ovlivňovat i venkov.
V druhé polovině roku 1898 žila obec přípravami na vytvoření sboru hasičů. Sepisovaly se stanovy a proběhla jednání na ustanovení nové jednotky hasičské.

Vše vyvrcholilo dne 19. listopadu kdy byla v hostinci Svobodů slavnostní ustanovující schůze. Byl zvolen první výbor, starostou zvolen Chlup František rolník, náčelníkem Pátek Karel hospodářský adjunkt. Do sboru se přihlásilo celkem 41 bratrů z toho bylo 10 přispívajících, kteří zaplatili 10 zlatých jedno pro vždy.
Koňskou stříkačku od firmy Hillary a syn (z Brna na dnešní Cejlu) sbor obdržel až v roce 1901 kdy ji zakoupila obec za přispění hraběte Mitrovského ze zámku v Sokolnicích.

Hasičské skladiště sloužilo až do roku 1932 kdy nezaměstnaní bratři stavěli novou požární zbrojnici v hodnotě 30 000 Kč.

V roce 1998 oslavil 100 výročí založení sboru slavnostní schůzí a ukázkami historické a současné techniky. 

V sobotu 3. září 1998 byla započato s demolicí staré zbrojnice. Vše bylo dokončeno k 1. říjnu 1998. Ze stavbou nové zbrojnice bylo započato až 3. listopadu 1998. Zbrojnice byla stavěna ve dvou etapách a předána k užívání v květnu 2001.

Technický pokrok, vývoj aut a hasičské techniky ovlivnil i hasiče v Kobylnicích. Od koňky vlastnil sbor několik automobilů upravených jak pro hasiče tak i pro potřeby červeného kříže, který byl po mnoho let  jeho nedílnou součástí.

Zásahová jednotka nejdéle používala Tatru 805, kterou 8. března 2003 nahradila cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP. V současné době je Jednotka SDH obce Kobylnice zařazena do kategorie V. o minimálním početní stavu 9 členů. Díky pochopení a dobré spolupráci s obecním úřadem  se postupně zkvalitňuje výstroj a výzbroj jednotky.

V roce 2006 vzniklo družstvo mladých hasičů. O několik let později také družstvo žen. Obě družstva se pravidelně účastní hasičských soutěží, ze kterých si často přiváží cenné trofeje.

SDH Kobylnice obdržel v letech 2015 a 2016 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

Pronájem klubovny hasičské zbrojnice

SDH Kobylnice nabízí k pronájmu klubovnu hasičské zbrojnice, vhodnou pro pořádání rodinných akcí, večírků apod.

Klubovna má kapacitu maximálně 60 návštěvníků

Cena

Pronájem klubovny 1000,- Kč

Elektrická energie 3,60 Kč/kWh

Dříví do krbových kamen 200,- Kč (případně méně, podle skutečné spotřeby)

Klubovna je vybavena pro pohoštění maximálně 60 návštěvníků (sklenice na pivo a limo, hrníčky na kávu, příbory, talíře - hluboký, plytký, dezertní). K dispozici je rovněž lednice a chlazení na pivo.

Klubovnu je možné si pronajmout 24 hodin před akcí a vrací se do 24 hodin po akci. Nájemce si tak může v klidu nachystat a uklidit vše potřebné k oslavě.

Nájemce po sobě uklízí pouze zapůjčené nádobí, úklid klubovny a přilehlých prostor zabezpečuje pronajímatel.

Kontakt na pronájem: Zdena Ščudlová, tel. 607 552 053

Jiří Pecl, tel. 605 851 752

27. 1. 2016 Výbor SDH Kobylnice

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti