Ověřování podpisů a listin

Pracovník: Jaroslava Urbánková
Tel.: 544 228 383
E-mail: administrativa@kobylnice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 hod.
Středa 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 hod.

 

Co je důležité předložit k ověření podpisu:

Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad , jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany , jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta , jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.  

Poplatky:

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven ve výši 50 Kč za každý podpis
Ověření podpisu se provádí na místě.  

Co je důlezité předložit k ověření listiny:

  • originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny)
  • Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst.3 zák.č. 21/2006 Sb.,  

Poplatky:

Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven ve výši 30 Kč za každou i započatou stránku
Ověření fotokopií se provádí na místě.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti