Jak platit za odpady, psy, nájmy

Poplatky v roce 2024

Obec upravuje Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Kobynice dne 14. 12. 2023 a její účinnost nastává dnem 1. 1. 2024.

Poplatek za komunální odpad

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášena v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce.

Roční sazba poplatku činí 700 Kč.

Současně je také ve vyhlášce zavedeno osvobození od poplatku pro vícečetné rodiny. Žijí-li v domácnosti v rámci jedné rodiny více jak 2 děti mladší 18 let, je od poplatku osvobozeno 3. a další dítě mladší 18 let, přičemž rozhodným datem pro zařazení do této věkové kategorie je 1. 1. kalendářního roku, na který se poplatek platí.

Obec upravuje Obecně závaznou vyhláškou č. 9 /2023 o místním poplatku ze psů, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Kobynice dne 14. 12. 2023 a její účinnost nastává dnem 1. 1. 2024.

Poplatek za psy

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinností držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně uhradit.

Roční sazba poplatku za každého psa činí 200 Kč.                                 

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem.

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zatelefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přesnou výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby všech poplatků:

číslo účtu: 5913606309/0800,  Česká spořitelna,a.s.

variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256),
variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu,

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. 

Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Pokud budete platit i poplatek za psa, můžete provést současně s platbou za komunální odpad a do poznámky připsat „+ pes (2 psi apod.)“.

Poplatek za komunální odpad se začne vybírat na obecním úřadě od 29. 1. 2024 a musí být zaplacen nejpozději do 31. 3. 2024.

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti